VOORDELEN

BOUWEN MET VERTROUWEN

Alle adviezen die U-build geeft en de keuzes die je voor je krijgt dienen maar één doel. Dat jij straks als trotse en enthousiaste eigenaar je nieuwe pand of woning in gebruik neemt. U-build staat naast je. Iedere stap in het proces. Vanaf de ontwikkeling tot en met oplevering. Met telkens jouw ambitie als ons vertrekpunt.

INZICHT IN TOTAALBUDGET EN RENDEMENT

U-build adviseert niet alleen op bouwkosten, maar op totale projectkosten. Zo heb je vanaf de eerste schets inzicht in alle noodzakelijke uitgaven, van bouwkosten tot leges, en van advieskosten tot financieringskosten. Daarbij worden de inkomsten in het project uiteraard ook meegenomen. Want vastgoed moet altijd renderen.

ONTZORGEN

De kans is groot dat jij geen tijd hebt voor het gedoe rondom ontwikkel- en bouwprojecten. Daarom biedt U-build hulp. Ons team organiseert het totale proces voor jou zodat jij alle aandacht hebt voor je eigen business. Op de belangrijke momenten neem jij de besluiten op basis van ons voorwerk. 

GRIP OP COMPLEXITEIT

Ontwikkelen en bouwen van vastgoed is een complex proces, zeker als het niet je vak is. Ontwerpbegeleiding, bestemmingsplanwijziging, grondaankoop, vergunningen, erfpachtconversie, bouworganisatie, projectfinancieringen, zomaar een aantal onderdelen die je hierbij kan tegenkomen. U-build beschikt over alle ervaring die nodig is om de meest uitdagende bouw- en ontwikkelprojecten te realiseren. U-build helpt je stap voor stap door het proces, en biedt je grip en zekerheid. 

ACTIEVE STURING OP BUDGET

Eén van de hoofdtaken van U-build is financiële projectbewaking. Zo wordt iedere inkoop vergeleken met het bijbehorende budget, en krijg je al vroeg in het project een inzicht van het mogelijke resultaat. En door dit proactief te doen, wordt ook actief bijgestuurd indien een onderdeel zorgt voor een overschrijding. Zo realiseer jij je project altijd binnen budget.

SCHERP OP INKOOP

U-build koopt in namens jou. Dat betekent dat jij de beste deals krijgt. Hierbij wordt niet alleen gestuurd op prijs. De inkopen moeten ook compleet zijn, jij moet de beste garanties krijgen en betalingsschema’s moeten in jouw voordeel zijn. En uiteraard wordt er in de contracten vastgelegd dat de leverancier verantwoordelijk blijft voor de geleverde kwaliteit. U-build koopt dus niet alleen in op de laagste prijs, maar vooral ook op kwaliteit voor de langere termijn.

BESTE PRIJS EN VOORWAARDEN

U-build gebruikt haar marktkennis om voor jou de beste leveranciers te vinden met de beste prijzen en voorwaarden. Zo haal je het maximale uit je budget, zonder op ambitie in te leveren.

PLANNEN. ORGANISEREN.
CONTROLERN. BIJSTUREN.

Dit is een kerntaak van goed projectmanagement. U-build zorgt dat er
efficiënt gebouwd wordt. En dat de opleverdatum wordt gehaald. Dit doen we door actief te sturen op onze planning, en door de leveranciers mee te laten denken in het optimaliseren van de planning. Want tijd = geld.

ALTIJD OVERAL INZICHT

In de U-build online projectomgeving heb je altijd volledig inzicht in financiën, tekeningen, planning, facturen, contracten etc. Zo Heb je 24/7 inzicht in je project.  

CASHFLOW

U-build zet de totale kosten en opbrengsten altijd uit in tijd, om zo inzicht te geven in de cashflow van het project, waardoor jij je financieringsbehoefte en -momenten kunt bepalen.