MVO

Wij vinden dat ondernemen met verantwoording voor de maatschappij veel meer is dan gerecycled papier gebruiken, reduceren van afvalstromen en lokale goede doelen sponsoren. Zaken die wij overigens wel omarmen, maar het is niet de essentie.

In de ‘oude’ economie ging het om het maximeren van rendement. Als je rendement centraal zet, dan zijn alle andere factoren bijzaken. En dan is het niet ondenkbaar dat rendement ten koste gaat van klanten, leveranciers, medewerkers, milieu, etc. In de ‘nieuwe’ economie, de betekenis-economie, gaat het om een toename van welzijnsbeleving, of geluk, door het aanpakken van een maatschappelijk probleem.

Nieuwe spelregels
Met U-build veranderen wij de spelregels binnen de bouw en projectontwikkeling, omdat deze de oorzaak waren van het ‘wij-tegen-zij’ gevoel. Een inkoop gestuurde organisatie met als doel omzetcontinuïteit en winstmaximalisatie kan per definitie nooit de klant centraal zetten. Een 100% dienstverlenende organisatie die als doel heeft de klant te helpen én om een win-win-win situatie te creëren doet dat van nature. En dat is precies wat U-build doet.

Bekijk hier de lokale goede doelen die U-build ondersteunt:

humanitas op de kleine
duiker

mobiel familiehuis
daniel den hoed